Agenda AgriNL

AgriNL is een unieke samenwerking tussen de grootste bedrijven in de nationale en internationale voedselketens met Nederland als thuisbasis. Wij zijn verbonden door één gezamenlijke ambitie: het veilig stellen van groene, gezonde en gewaardeerde voedselketens. Door samenwerking leveren we een bijdrage aan een Agrifood sector die maatschappelijk geaccepteerd een cruciale rol speelt in de Nederlandse, Europese en globale Agrifoodketen.

 

Onze activiteiten richten zich op de volgende focusgebieden:

  • Groene, gezonde en gewaardeerde voedselketens met impact in Nederland, Europa en de wereld.
  • Een authentieke relatie met de maatschappij.
  • Versterken van het onderlinge netwerk en leiderschap in de sector.

 

We zijn geen belangenbehartiger of lobbyorganisatie, maar richten ons op de grote vraagstukken waarmee we ons verbonden voelen. De sector focust zich hierbij op een afgewogen balans tussen de meest bepalende ketenwaarden: (1) maatschappelijke acceptatie, (2) duurzame omgevingsinrichting, (3) internationale potentie, en (4) efficient gebruik van grondstoffen in combinatie met ondernemerschap.